در ماه‌های ژانویه و فوریه سال جاری میلادی مجموع تولید فولاد خام ایران به ۳/ ۵ میلیون تن رسید.  همچنین طبق تخمین این انجمن، تولید فولاد کشورمان طی ماه فوریه نیز به ۵/ ۲ میلیون تن رسید که ۷/ ۳درصد بیش از عملکرد مدت مشابه سال گذشته میلادی بوده است.  از سوی دیگر مجموع تولید ۶۴ عضو انجمن جهانی فولاد به ۴/ ۲۹۹ میلیون تن رسید که ۵/ ۵درصد کمتر از عملکرد مدت مشابه سال ۲۰۲۱ بوده است.  در مدت مورد اشاره چین با منفی ۱۰درصد، برزیل با منفی ۸/ ۵درصد، ترکیه با منفی ۷/ ۵درصد، کره جنوبی با منفی ۶/ ۲درصد و ژاپن با منفی ۴/ ۲درصد در تولید فولاد مواجه شدند.  از سوی دیگر هند پس از ایران با افزایش ۶/ ۶درصدی بیشترین رشد را کسب کرد و آلمان با ۱/ ۱درصد، روسیه با یک درصد و آمریکا با ۶/ ۰ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.  میزان تولید چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در جهان در دو ماه نخست ۲۰۲۲ به ۱۵۸ میلیون تن رسید. تولید فولاد آمریکا به ۴/ ۱۳ میلیون، ژاپن به ۱/ ۱۵ میلیون، هند به ۹/ ۲۰ میلیون، کره جنوبی به ۲/ ۱۱ میلیون، آلمان به ۵/ ۶ میلیون، ترکیه ۱/ ۶ میلیون و برزیل به ۶/ ۵میلیون تن رسید.