نبشی

قیمت نبشی

قیمت نبشی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 12 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نبشی نبشی سایز4 کارخانه ارین 23,800 تومان
نبشی نبشی سایز 6 بنگاه تهران تماس بگیرید
نبشی نبشی سایز 5 بنگاه تهران تماس بگیرید
نبشی نبشی 5 میل بنگاه تهران تماس بگیرید
نبشی نبشی سایز 8 بنگاه تهران تماس بگیرید
نبشی نبشی سایز 6 بنگاه تهران 15,600 تومان
نبشی نبشی سایز 10 بنگاه تهران آریان فولاد تماس بگیرید
نبشی نبشی سایز 10 بارگیری از کارخانه آریان فولاد 14,870 تومان