نبشی

قیمت نبشی

قیمت نبشی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 ساعت پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نبشی نبشی 5 بنگاه تهران 16,000 تومان
نبشی نبشی 5*50*50 بنگاه تهران 15,800 تومان
نبشی 50 * 50 نبشی 5 میل بنگاه تهران 15,800 تومان
نبشی 60 *60 نبشی 6 میل بنگاه تهران 15,800 تومان
نبشی نبشی 3 بنگاه تهران 15,600 تومان
نبشی نبشی 40*40*3 بنگاه تهران شکفته 171,000 تومان
نبشی نبشی 8 میل بنگاه تهران تبریز 15,600 تومان
نبشی نبشی 3 میل درب کارخانه تبریز 17,150 تومان