نبشی

قیمت نبشی

قیمت نبشی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نبشی نبشی سایز 6 بنگاه تهران ابهر 18,000 تومان
نبشی نبشی 8 میل بنگاه تهران آرین فولاد 19,000 تومان
نبشی نبشی 6 میل بنگاه تهران آرین فولاد 18,800 تومان
نبشی نبشی 5 میل بنگاه تهران آرین فولاد 18,800 تومان
نبشی نبشی 4 میل بنگاه تهران 18,800 تومان
نبشی نبشی 5/4 درب کارخانه تبریز 18,600 تومان
نبشی نبشی 4/4 درب کارخانه تبریز 18,800 تومان
نبشی نبشی 4/3 درب کارخانه تبریز 19,400 تومان