نبشی

قیمت نبشی

قیمت نبشی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نبشی نبشی سایز 8 بنگاه تهران 15,600 تومان
نبشی نبشی سایز 6 بنگاه تهران 15,600 تومان
نبشی نبشی سایز 10 بارگیری از کارخانه آریان فولاد 14,870 تومان
نبشی نبشی سایز 6 بنگاه تهران ابهر 18,000 تومان
نبشی نبشی 8 میل بنگاه تهران آرین فولاد 19,000 تومان
نبشی نبشی 6 میل بنگاه تهران آرین فولاد 18,800 تومان
نبشی نبشی 5 میل بنگاه تهران آرین فولاد 18,800 تومان
نبشی نبشی 4 میل بنگاه تهران 18,800 تومان