ناودانی

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ناودانی ناودانی سایز 10 بنگاه تهران 19,300 تومان
ناودانی ناودانی 10 میل بنگاه تهران شکفته 21,500 تومان
ناو ناودانی سایز 12 بنگاه تهران 22,000 تومان
ناودانی ناودانی 16 بنگاه تهران هم وزن اروپا 23,000 تومان
ناودانی ناودانی 16 درب کارخانه تبریز 20,200 تومان
ناودانی ناودانی 14 درب کارخانه تبریز 20,300 تومان
ناودانی ناودانی سایز8 بنگاه تهران 20,700 تومان
ناودانی ناودانی سایز8 بنگاه تهران 20,800 تومان