ورق

ورق

قیمت ورق
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق A516 ورق A516 15 میل بنگاه تهران کره 31,100 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 1/5 میل بنگاه تهران مبارکه 28,600 تومان
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 1/5 میل بنگاه تهران چین 125,000 تومان
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 2میل بنگاه تهران چین 125,000 تومان
ورق آجدار ورق آج دار 3 میل بنگاه تهران مبارکه 25,400 تومان
ورق A283 گرید 30 ورق A283 8 میل بنگاه تهران مبارکه 23,300 تومان
ورق A283 گرید 30 ورق A283 5 میل بنگاه تهران مبارکه 23,900 تومان
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 4 میل بنگاه تهران چین 129,000 تومان