ورق

ورق

قیمت ورق
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق اسیدشویی st37 ورق اسیدشویی 4 میل مبارکه 22,500 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 40 میل بنگاه تهران اکسین 22,900 تومان
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 1 میل بنگاه تهران چین 134,850 تومان
استیل 304 مات ورق های استیل صنعتی 1.5 میل بنگاه تهران چین 115,600 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 3 میل بنگاه تهران مبارکه 199,500 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 میل بنگاه تهران کاشان 30,830 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.7 میل بنگاه تهران کاشان 24,590 تومان
استیل 304 مات ورق های استیل صنعتی 2میل بنگاه تهران چین 113,000 تومان