ورق گرم

ورق گرم

قیمت ورق گرم
تاریخ آخرین بروزرسانی : 21 ساعت پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق سیاه ورق سیاه 2 میل بنگاه تهران مبارکه 24,100 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 4 میل بنگاه تهران فولاد مبارکه 23,100 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 4 میل بنگاه تهران مبارکه 23,300 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 2 میل بنگاه تهران مبارکه 23,300 تومان
ورق ST52 ورق ST52 12 میل بنگاه تهران مبارکه 24,000 تومان
ورق اسید شویی ورق اسیدشویی 2/5 میل بنگاه تهران 28,100 تومان
ورق اسید شویی ورق اسیدشویی 2 میل بنگاه تهران 29,000 تومان
ورق ST52 ورق ST52 6 میل بنگاه تهران مبارکه 24,000 تومان