ورق گرم

ورق گرم

قیمت ورق گرم
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق A516 ورق A516 15 میل بنگاه تهران کره 31,100 تومان
ورق آجدار ورق آج دار 3 میل بنگاه تهران مبارکه 25,400 تومان
ورق A283 گرید 30 ورق A283 8 میل بنگاه تهران مبارکه 23,300 تومان
ورق A283 گرید 30 ورق A283 5 میل بنگاه تهران مبارکه 23,900 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 12 میل بنگاه تهران مبارکه 22,000 تومان
پلیت برشی mo40 ورق آلیاژی ضخامت 100میل بنگاه تهران یزدی 42,000 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 10 میل بنگاه تهران مبارکه 23,000 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 8 میل بنگاه تهران مبارکه 23,200 تومان