ورق گرم

ورق گرم

قیمت ورق گرم
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق ck75 فنری ورق آلیاژی 0.8 میل بنگاه تهران هندی 124,800 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 4میل بنگاه تهران مبارکه 31,840 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 15 میل بنگاه تهران مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه ورق سیاه 12 میل بنگاه تهران مبارکه تماس بگیرید
ورق اسیدشویی st37 ورق اسیدشویی 4 میل بنگاه تهران مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه ورق سیاه 40 میل بنگاه تهران اکسین 22,900 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 3 میل بنگاه تهران مبارکه 199,500 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 10 میل بنگاه تهران مبارکه 20,200 تومان