ورق گرم

ورق گرم

قیمت ورق گرم
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق سیاه ورق سیاه 8 میل بنگاه تهران مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه ورق سیاه 15 میل بنگاه تهران مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه ورق سیاه 12 میل بنگاه تهران مبارکه تماس بگیرید
ورق اسیدشویی st37 ورق اسیدشویی 4 میل بنگاه تهران مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه ورق سیاه 40 میل بنگاه تهران اکسین 22,900 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 3 میل بنگاه تهران مبارکه 199,500 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 10 میل بنگاه تهران مبارکه 20,200 تومان
ورق A516 ورق A516 10میل بنگاه تهران مبارکه 22,300 تومان