ورق سرد

ورق سرد

قیمت ورق سرد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 3 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0/7 بنگاه تهران الماس 28,500 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 3 میل بنگاه تهران شهریار 35,500 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.25 میل بنگاه تهران الماس 27,900 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.4 میل بنگاه تهران 7 الماس 31,200 تومان
ورق رنگی سفید ورق رنگی 0/5 میل بنگاه تهران هفت الماس 32,800 تومان
ورق رنگی آبی ورق رنگی 0/5 میل بنگاه تهران مبارکه 35,000 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 1/5 میل بنگاه تهران مبارکه 24,500 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2/5 میل بنگاه تهران امارات 29,950 تومان