ورق سرد

ورق سرد

قیمت ورق سرد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق روغنی ورق روغنی 1/5 میل بنگاه تهران مبارکه 28,600 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 0/7 میل بنگاه تهران چین 27,500 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 1میل بنگاه تهران چین 27,600 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0/5 میل بنگاه تهران تاراز 30,400 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 1/25 بنگاه تهران مبارکه 29,200 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 1/25 بنگاه تهران مبارکه 29,200 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2میل بنگاه تهران مبارکه 31,600 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1/5 میل بنگاه تهران تاراز 29,300 تومان