ورق سرد

ورق سرد

قیمت ورق سرد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.7 میل بنگاه تهران کاشان 37,340 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1/25 میل بنگاه تهران فولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 میل بنگاه تهران کاشان 30,830 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.7 میل بنگاه تهران کاشان 24,590 تومان
ورق سفید 9016 ورق رنگی 0/5 میل بنگاه تهران مبارکه 28,650 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 1/5 میل بنگاه تهران مبارکه 28,600 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 0/7 میل بنگاه تهران چین 27,500 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 1میل بنگاه تهران چین 27,600 تومان