سبد میلگرد

این فولادساز در بخش سبد میلگرد بیش از ۲۰ هزار تن از این کالا را به رینگ نقره‌ای بازارسرمایه آورد وبا وجود ثبت سفارش بالاتر از عرضه‌ها، در نهایت تمام عرضه‌ها به فروش رسید  تا درآمد ۳۰۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومانی برای این شرکت ثبت شود.

شمش بلوم

از سوی دیگر، انواع شمش بلوم جزو سبد محصولات این شرکت بود که حجم عرضه ۱۰ هزار تنی را به همراه داشت و مشتریان نیز با استقبال کامل تمام عرضه این دو نوع شمش را خریداری کردند تا درآمد ۱۳۷ میلیارد و ۴۴۷ میلیون تومانی به‌دست آید.