هشتمین همایش ملی مدیریت جهادی با رویکردهایی از قبیل تقویت و ترویج فرهنگ جهادی در بین مدیران کشور، تلاش برای ایجاد همدلی و همگرایی مدیران کشور در جهت منافع ملی، تلاش برای هم‌افزایی قوای کشور در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، تقویت و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع و منافع کشور در بین مدیران، تلاش برای همکاری با دولت جهت تدوین نظام مدیریتی و نظام تحول اداری در کشور، تقویت و ترویج فرهنگ جهادی در راستای تربیت مدیران ملی و بین‌المللی، شناسایی و سازماندهی و حمایت از مدیران جهادی ملی و بین‌المللی، ایجاد وحدت و همدلی در بین مدیران در سطح ملی و بین‌المللی برگزار شد.

انجمن مدیریت جهادی کشور که با حضور متخصصان و مقامات عالی‌رتبه لشکری و کشوری تشکیل یافته است هرساله با ارزش‌های مرتبط با حوزه تولید، خودکفایی و مسوولیت‌های اجتماعی اقدام به ارزیابی، پایش و انتخاب مدیران برگزیده جهادی کشور می‌کند. این انجمن پس از ارزیابی و بررسی نامحسوس و بدون اطلاع قبلی و تشریفات سازمانی از کانال‌های مختلف عملکرد مدیریت مهندس امین آسیابان  را در بخش‌های مختلف سیاستگذاری و اجرایی مورد سنجش و پایش قرار داده است که این ارزیابی در مواردی همچون ازسرگیری صادرات، ثبت رکورد‌های مختلف تولیدی، تولید محصولات جدید براساس نیاز کشور، خودکفایی ملی براساس توان و مدیریت و مهندسان داخلی، ارزش‌گذاری و افزایش عزتمندی برای کرامت انسانی پرسنل شرکت و… بوده است که بر این اساس مهندس آسیابان مدیرعامل آن‌ شرکت به عنوان مدیر برگزیده جهادی سال ۱۴۰۰ انتخاب شد.