«همراه»

شرکت ارتباطات سیار ایران در بهمن‌‌‌ماه ۵/ ۲‌هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده که نسبت به دی‌ماه رشد ۴درصدی داشته است. عمده درآمد شرکت از کارکرد مشترکان خطوط اعتباری به‌میزان حدود ۴/ ۱‌هزار میلیارد تومان بوده است. این شرکت در ۱۱‌ماه سال‌جاری ۲/ ۲۶‌هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۲۲درصدی داشته است.

«کچاد»

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در بهمن‌ماه حدود ۷/ ۱میلیون تن محصول تولید کرده که نسبت به‌ماه گذشته تفاوت چندانی در میزان تولید نداشته است. این شرکت حدود ۶/ ۱میلیون تن را در داخل کشور در مجموع به ارزش ۷/ ۳هزار میلیارد تومان به فروش رسانده و ۳۳‌هزار تن فولاد با مبلغ ۳/ ۴۵۴میلیارد تومان را نیز به خارج از کشور صادر کرده است. نرخ فروش کنسانتره آهن و گندله در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه حدود ۳‌درصد کاهش داشته است. میزان کل درآمد شرکت در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه با رشد ۱۱درصدی همراه بوده است. شرکت در ۱۱‌ماه ۱۴۰۰، در مجموع ۱۹میلیون تن محصول تولید کرده است. بیشترین میزان تولید شرکت در این ۱۱‌ماه از کنسانتره آهن خشک به میزان ۱۰میلیون تن بوده است. همچنین شرکت در این مدت حدود ۱۷میلیون تن محصول را با بهای کل ۱/ ۳۷‌هزار میلیارد تومان در داخل کشور به فروش رسانده و ۳۲۶‌هزار تن فولاد با مبلغ ۳/ ۴‌هزار میلیارد تومان را به خارج صادر کرده است. میزان فروش داخلی شرکت در ۱۱‌ماه سال‌جاری به میزان ۱۰۵‌درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. در مقابل فروش صادراتی شرکت با افت ۶درصدی نسبت به دوره مشابه قبل همراه بوده است.

«قزوین»

شرکت کارخانه‌های قند قزوین در بهمن‌ماه تنها ۵۱تن شکر از چغندر و ۲۶۰تن ملاس تولید کرد. این در حالی است که این شرکت در دی‌ماه ۹/ ۴‌هزار تن محصول (شکر، ملاس، تفاله و…) تولید کرده بود. شرکت در بهمن‌ماه ۳/ ۲‌هزار تن محصول به فروش رسانده است. میزان درآمدهای شرکت در یازدهمین‌ماه سال ۳/ ۲۷میلیارد تومان بوده که نسبت به دی‌ماه افت ۷۶درصدی داشته است. نرخ فروش شکر در بهمن‌ماه تقریبا برابر با ۷/ ۱۲‌هزار تومان به ازای هر کیلو بوده که نسبت به دی‌ماه ۷۳/ ۱‌درصد کاهش داشته است. میزان فروش شرکت در ۱۱‌ماه ۱۴۰۰، ۵/ ۶۰۴میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۵۰درصدی داشته است.

«شگل»

شرکت گلتاش در بهمن‌ماه ۷۴میلیارد تومان فروش و نسبت به دی‌ماه رشد ۷درصدی داشته است. مقدار فروش شرکت در بهمن ۲/ ۳‌هزار تن بود که نسبت به دی‌ماه حدود یک‌درصد افت داشته است. نرخ فروش محصولات شرکت (شامپو، صابون، مایع دستشویی و خمیردندان) نسبت به دی‌ماه به ترتیب ۷، ۵، ۵ و ۳‌درصد کاهش یافته است. این شرکت از ابتدای سال مالی (پایان آذرماه) تا پایان بهمن ۳/ ۱۴۲میلیارد تومان فروش و نسبت به دوره مشابه سال قبل افت ۱۱درصدی داشته است.

«ولپارس»

شرکت لیزینگ پارسیان که سال مالی آن منتهی به پایان دی‌ماه است، در بهمن‌‌‌ماه به عنوان اولین‌ماه سال مالی خود ۳/ ۱۸میلیارد تومان درآمد محقق‌شده داشته که نسبت به دی‌ماه با رشد ۱۶ درصدی همراه بوده است. عمده درآمد شرکت از سود اقساط انتقالی از یک‌سال قبل به میزان حدود ۲/ ۷میلیارد تومان بوده است. این شرکت سال مالی گذشته را با میزان درآمد محقق‌شده ۲۰۰میلیارد تومانی سپری کرده است.

«جم»

شرکت پتروشیمی جم در بهمن‌ماه به مبلغ فروش ۳۵۵۰ میلیارد تومانی دست یافت که تقریبا در سطح ماه دی است. فروش شرکت در این ماه نسبت به میانگین ماه‌های گذشته رشد ۲۴درصدی نشان می‌دهد. همچنین شرکت نسبت به دوره  مشابه سال قبل ۹/ ۸درصد افزایش درآمد داشته است. کل فروش شرکت در دوره ۱۱ماه سال جاری با رشد ۴۰درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به رقم ۳۲هزار و ۷۲۰میلیارد تومان رسیده است. جم در بهمن همانند دی‌ماه ۱۵۳هزار تن محصول به فروش رساند. نرخ فروش پلی‌اتیلن سبک شرکت با کاهش ۲درصدی نسبت به دی برابر با ۵/ ۲۶میلیون تومان در هر تن و نرخ فروش پلی‌اتیلن سنگین با رشد ۲درصدی نسبت به دی برابر با ۲/ ۲۹میلیون تومان در هر تن گزارش شده است.