بزرگترین تولید کننده سنگ آهن دنیا کیست؟

به گزارش روابط عمومی آراد استیل- شرکت معدنی واله حداقل برای سه ماه دیگر نمی تواند مقام اولین تولید کننده سنگ آهن دنیا را از ریو تينتو پس بگیرد. انتظار می رفت سه ماهه پایانی سال قبل واله اولین تولید کننده سنگ آهن دنیا شود ولی بارش های شدید باران و اختلال در تولید برزیل موجب شد عقب بماند. واله 82.5 میلیون تن و ریو تینتو 84.1 میلیون تن تولید داشت.


به گزارش همین خبرگزاری – واله عنوان عرضه کننده اول سنگ آهن دنیا را در پی فاجعه سد باطله سه سال پیش از دست داد. پس از آن با تمرکز بیشتر بر ایمنی، به آرامی تولید را بازگرداند.


اکنون این دو شرکت  تقریبا در یک سطح پیش می روند، حتی برنامه های  مشابه برای سال 2022 دارند که بین 320 تا 335 میلیون تن می باشد، اگرچه آمار  شرکت ریوتینتو برای صادرات و شرکت واله برای تولید است. در گزارش اخیر نیز شرکت واله پیش‌بینی سال 2022 خود را با وجود وقفه‌های بیشتر ناشی از بارش  باران در ماه گذشته در سطح برآورد های قبلی حفظ کرد. در واقع واله نگران مازاد عرضه در بازاری است که هنوز از اثرات محدودیت های تولید فولاد چین در سال گذشته به طور کامل سرپا نشده است.


واله همچنین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نیکل در جهان و یک عرضه کننده مهم مس جهان است. تولید این دو فلز به ترتیب 5.5 و 17 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت.

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی