بازار ورق چین در چه حال است

روز گذشته قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین نسبت به جمعه اخیر تا 9 دلار افت داشته 737 تا 744 دلار هر تن درب کارخانه شنیده شد. آمار اقتصادی منتشره به ویژه در رابطه با بخش مسکن تقاضای فولاد را جذب نکرده و بازار در رکود است. میزان سرمایه گذاری چین در بخش مسکن بین ژانویه تا اکتبر 7.2 درصد رشد سالانه داشته ولی در 9 ماه نخست سال این رقم رشد، 8.8 درصد بوده است. از طرفی در این مدت میزان رشد فروش مسکن از 11.3 درصد به 7.3 درصد کاهش داشت.

همچنین قابل ذکر است قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز حدود 3 دلار نسبت به جمعه اخیر افت داشته حدود 775 دلار هر تن فوب ثبت شده است.

 

 

 

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی