• کد محصول bpm4zs
  • سایز 3 میل
  • برند مبارکه
  • طول شاخه 6 متری
  • واحد کیلوگرم
  • محل تحویل بنگاه تهران
مهندس فرهودی
کارشناس فروش
۰۹۱۹۳۷۶۷۶۱۲
آقای مظفری
کارشناس فروش
داخلی ۲۱۳
آقای محمد محمدی
کارشناس فروش
09193767615
آقای رسولی
کارشناس فروش
داخلی ۲۱۱
مهندس سید مصطفی حسینی فر
مدیر عامل
09122478941
مهندس رجبی
عضو هئیت مدیره
۰۹۱۲۱۵۷۹۹۳۲
مهندس رجبی
مدیر خرید
۰۹۱۲۱۵۷۹۹۳۲
مهندس عسگری
مسئول خرید
۰۹۱۹۳۷۶۷۶۳۲
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
پروفیل پروفیل 3 میل بنگاه تهران مبارکه 25,000 تومان
پروفیل پروفیل 3 میل بنگاه تهران مبارکه 24,400 تومان
پروفیل پروفیل 3 میل بنگاه تهران مبارکه 25,000 تومان
پروفیل پروفیل 3 میل بنگاه تهران مبارکه 25,200 تومان
پروفیل پروفیل 3 میل بنگاه تهران مبارکه تماس بگیرید
پروفیل پروفیل 3 میل بنگاه تهران مبارکه 26,500 تومان
پروفیل پروفیل 3 میل بنگاه تهران مبارکه 26,500 تومان
چهارپهلو پروفیل 3 میل بنگاه تهران مبارکه 68,300 تومان
پروفیل پروفیل 3 میل بنگاه تهران مبارکه 25,500 تومان