• کد محصول 1t6nkn
  • سایز 3 میل
  • برند مبارکه
  • طول شاخه 100*50
  • واحد کیلوگرم
  • محل تحویل بنگاه تهران21950
مهندس باقری
کارشناس فروش
09193767612
آقای معتمدی
کارشناس فروش
09193767610
مهندس سید مصطفی حسینی فر
مدیر عامل
09122478941
مهندس رجبی
عضو هئیت مدیره
۰۹۱۲۱۵۷۹۹۳۲
مهندس رجبی
مدیر خرید
۰۹۱۲۱۵۷۹۹۳۲
آقای معتمدی
کارشناس خرید
داخلی 110
مهندس رمضان نژاد
مدیر مالی
44897505
مهندس امیر رمضان نژاد
سرپرست حسابداری
داخلی 300
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
پروفیل پروفیل 3 میل بنگاه تهران21950 مبارکه 21,900 تومان
پروفیل پروفیل 3 میل بنگاه تهران21950 مبارکه 33,200 تومان
پروفیل پروفیل 3 میل بنگاه تهران21950 مبارکه تماس بگیرید
پروفیل پروفیل 3 میل بنگاه تهران21950 مبارکه 24,000 تومان
پروفیل استیل 304 پروفیل استیل 3 میل بنگاه تهران21950 مبارکه 142,200 تومان
پروفیل پروفیل ساختمانی 3 میل بنگاه تهران21950 مبارکه 24,900 تومان
پروفیل پروفیل 3 میل بنگاه تهران21950 مبارکه تماس بگیرید
پروفیل پروفیل صنعتی 3 میل بنگاه تهران21950 مبارکه 21,100 تومان
پروفیل پروفیل صنعتی 3 میل بنگاه تهران21950 مبارکه 21,200 تومان