• کد محصول ro7pmh
  • سایز 15 میل
  • برند کره
  • طول شاخه ابعاد 2*6
  • واحد کیلوگرم
  • محل تحویل بنگاه تهران
مهندس فرهودی
کارشناس فروش
۰۹۱۹۳۷۶۷۶۱۲
آقای مظفری
کارشناس فروش
داخلی ۲۱۳
آقای محمد محمدی
کارشناس فروش
09193767615
آقای رسولی
کارشناس فروش
داخلی ۲۱۱
مهندس سید مصطفی حسینی فر
مدیر عامل
09122478941
مهندس رجبی
عضو هئیت مدیره
۰۹۱۲۱۵۷۹۹۳۲
مهندس رجبی
مدیر خرید
۰۹۱۲۱۵۷۹۹۳۲
مهندس عسگری
مسئول خرید
۰۹۱۹۳۷۶۷۶۳۲
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق A516 ورق A516 15 میل بنگاه تهران کره 31,100 تومان
ورق A516 ورق A516 15 میل بنگاه تهران کره 31,100 تومان
ورق A516 ورق A516 15 میل بنگاه تهران کره 23,400 تومان
ورق A516 ورق A516 15 میل بنگاه تهران کره 37,700 تومان
ورق A516 ورق A516 15 میل بنگاه تهران کره 37,700 تومان