• کد محصول ngo536
  • سایز 4 میل
  • برند چین
  • طول شاخه ابعاد 1/25 * 2/5
  • واحد کیلوگرم
  • محل تحویل بنگاه تهران
مهندس فرهودی
کارشناس فروش
۰۹۱۹۳۷۶۷۶۱۲
آقای مظفری
کارشناس فروش
داخلی ۲۱۳
آقای محمد محمدی
کارشناس فروش
09193767615
آقای رسولی
کارشناس فروش
داخلی ۲۱۱
مهندس سید مصطفی حسینی فر
مدیر عامل
09122478941
مهندس رجبی
عضو هئیت مدیره
۰۹۱۲۱۵۷۹۹۳۲
مهندس رجبی
مدیر خرید
۰۹۱۲۱۵۷۹۹۳۲
مهندس عسگری
مسئول خرید
۰۹۱۹۳۷۶۷۶۳۲
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 4 میل بنگاه تهران چین 129,000 تومان
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 4 میل بنگاه تهران چین 125,000 تومان
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 4 میل بنگاه تهران چین 125,000 تومان
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 4 میل بنگاه تهران چین 129,000 تومان
ورق استیل 304 ال ورق های استیل صنعتی 4 میل بنگاه تهران چین 133,000 تومان
ورق استیل 304 ال ورق های استیل صنعتی 4 میل بنگاه تهران چین 130,000 تومان
ورق استیل 304 مات ورق های استیل صنعتی 4 میل بنگاه تهران چین تماس بگیرید
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 4 میل بنگاه تهران چین تماس بگیرید
ورق استیل 304 مات ورق های استیل صنعتی 4 میل بنگاه تهران چین 133,000 تومان