• کد محصول ljdyir
  • سایز 3 میل
  • برند مبارکه
  • طول شاخه 1/25 *2/50
  • واحد کیلوگرم
  • محل تحویل بنگاه تهران
مهندس فرهودی
کارشناس فروش
۰۹۱۹۳۷۶۷۶۱۲
آقای مظفری
کارشناس فروش
داخلی ۲۱۳
آقای محمد محمدی
کارشناس فروش
09193767615
آقای رسولی
کارشناس فروش
داخلی ۲۱۱
مهندس سید مصطفی حسینی فر
مدیر عامل
09122478941
مهندس رجبی
عضو هئیت مدیره
۰۹۱۲۱۵۷۹۹۳۲
مهندس رجبی
مدیر خرید
۰۹۱۲۱۵۷۹۹۳۲
مهندس عسگری
مسئول خرید
۰۹۱۹۳۷۶۷۶۳۲
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق آجدار ورق آج دار 3 میل بنگاه تهران مبارکه 25,400 تومان
ورق آجدار ورق آج دار 3 میل بنگاه تهران مبارکه 25,400 تومان
ورق آجدار ورق آج دار 3 میل بنگاه تهران مبارکه 31,000 تومان
ورق سیاه ورق آج دار 3 میل بنگاه تهران مبارکه 25,400 تومان
ورق آجدار ورق آج دار 3 میل بنگاه تهران مبارکه 28,000 تومان
ورق آجدار ورق آج دار 3 میل بنگاه تهران مبارکه 27,500 تومان
ورق آجدار ورق آج دار 3 میل بنگاه تهران مبارکه 27,500 تومان
ورق آجدار ورق آج دار 3 میل بنگاه تهران مبارکه 25,700 تومان
ورق آجدار ورق آج دار 3 میل بنگاه تهران مبارکه 33,500 تومان