• کد محصول 2pqnck
  • سایز سایز 12
  • طول شاخه 6 متری
  • واحد کیلوگرم
  • محل تحویل بنگاه تهران
  • تاریخ بروز رسانی 1401/2/27
مهندس فرهودی
کارشناس فروش
۰۹۱۹۳۷۶۷۶۱۲
آقای مظفری
کارشناس فروش
داخلی ۲۱۳
آقای محمد محمدی
کارشناس فروش
09193767615
آقای رسولی
کارشناس فروش
داخلی ۲۱۱
مهندس سید مصطفی حسینی فر
مدیر عامل
09122478941
مهندس رجبی
عضو هئیت مدیره
۰۹۱۲۱۵۷۹۹۳۲
مهندس رجبی
مدیر خرید
۰۹۱۲۱۵۷۹۹۳۲
مهندس عسگری
مسئول خرید
۰۹۱۹۳۷۶۷۶۳۲
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ناو ناودانی سایز 12 بنگاه تهران 22,000 تومان
ناودانی ناودانی سایز 12 بنگاه تهران 19,300 تومان
ناودانی ناودانی سایز 12 بنگاه تهران 21,500 تومان
ناو ناودانی سایز 12 بنگاه تهران 22,000 تومان
ناودانی ناودانی سایز 12 بنگاه تهران 23,000 تومان
ناودانی ناودانی سایز 12 بنگاه تهران 20,200 تومان
ناودانی ناودانی سایز 12 بنگاه تهران 20,300 تومان
ناودانی ناودانی سایز 12 بنگاه تهران 20,700 تومان
ناودانی ناودانی سایز 12 بنگاه تهران 20,800 تومان