• کد محصول 51pl14
  • سایز سایز 14
  • برند تبریز
  • واحد کیلوگرم
  • محل تحویل درب کارخانه
  • تاریخ بروز رسانی 1400/10/2
مهندس باقری
کارشناس فروش
09193767612
آقای معتمدی
کارشناس فروش
09193767610
مهندس سید مصطفی حسینی فر
مدیر عامل
09122478941
مهندس رجبی
عضو هئیت مدیره
۰۹۱۲۱۵۷۹۹۳۲
مهندس رجبی
مدیر خرید
۰۹۱۲۱۵۷۹۹۳۲
آقای معتمدی
کارشناس خرید
داخلی 110
مهندس رمضان نژاد
مدیر مالی
44897505
مهندس امیر رمضان نژاد
سرپرست حسابداری
داخلی 300
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ناودانی ناودانی سایز 14 درب کارخانه تبریز تماس بگیرید
ناودانی ناودانی سایز 14 درب کارخانه تبریز تماس بگیرید
ناودانی ناودانی سایز 14 درب کارخانه تبریز تماس بگیرید
ناودانی ناودانی سایز 14 درب کارخانه تبریز تماس بگیرید
ناودانی ناودانی سایز 14 درب کارخانه تبریز تماس بگیرید
ناودانی ناودانی سایز 14 درب کارخانه تبریز 25,000 تومان
ناودانی ناودانی سایز 14 درب کارخانه تبریز 19,400 تومان
ناودانی ناودانی سایز 14 درب کارخانه تبریز 16,500 تومان
ناودانی ناودانی سایز 14 درب کارخانه تبریز 19,300 تومان