• کد محصول 6x47rh
  • سایز سایز 10
  • برند خرمدشت
  • واحد کیلوگرم
  • محل تحویل بنگاه تهران
  • تاریخ بروز رسانی 1400/10/15
مهندس باقری
کارشناس فروش
09193767612
آقای معتمدی
کارشناس فروش
09193767610
مهندس سید مصطفی حسینی فر
مدیر عامل
09122478941
مهندس رجبی
عضو هئیت مدیره
۰۹۱۲۱۵۷۹۹۳۲
مهندس رجبی
مدیر خرید
۰۹۱۲۱۵۷۹۹۳۲
آقای معتمدی
کارشناس خرید
داخلی 110
مهندس رمضان نژاد
مدیر مالی
44897505
مهندس امیر رمضان نژاد
سرپرست حسابداری
داخلی 300
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد آجدار A3 میلگرد آجدار سایز 10 بنگاه تهران خرمدشت 15,050 تومان
میلگرد آجدار A3 میلگرد آجدار سایز 10 بنگاه تهران خرمدشت 15,600 تومان
میلگرد آجدار A3 میلگرد آجدار سایز 10 بنگاه تهران خرمدشت 16,200 تومان
میلگرد آجدارA3 میلگرد آجدار سایز 10 بنگاه تهران خرمدشت 16,400 تومان
میلگرد آجدار میلگرد آجدار سایز 10 بنگاه تهران خرمدشت 15,650 تومان
میلگرد آجدار میلگرد آجدار سایز 10 بنگاه تهران خرمدشت 15,400 تومان
میلگرد آجدار میلگرد آجدار سایز 10 بنگاه تهران خرمدشت 15,400 تومان
میلگرد آجدار میلگرد آجدار سایز 10 بنگاه تهران خرمدشت 16,700 تومان
میلگرد آجدار میلگرد آجدار سایز 10 بنگاه تهران خرمدشت 15,700 تومان