• کد محصول sfxtcd
  • سایز سایز 14
  • برند کرمانشاه
  • طول شاخه 12 متری
  • واحد کیلوگرم
  • محل تحویل بنگاه تهران
مهندس فرهودی
کارشناس فروش
۰۹۱۹۳۷۶۷۶۱۲
آقای مظفری
کارشناس فروش
داخلی ۲۱۳
آقای محمد محمدی
کارشناس فروش
09193767615
آقای رسولی
کارشناس فروش
داخلی ۲۱۱
مهندس سید مصطفی حسینی فر
مدیر عامل
09122478941
مهندس رجبی
عضو هئیت مدیره
۰۹۱۲۱۵۷۹۹۳۲
مهندس رجبی
مدیر خرید
۰۹۱۲۱۵۷۹۹۳۲
مهندس عسگری
مسئول خرید
۰۹۱۹۳۷۶۷۶۳۲
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
تیرآهن تیر آهن سایز 14 بنگاه تهران کرمانشاه 23,700,000 تومان
تیرآهن تیر آهن سایز 14 بنگاه تهران کرمانشاه 2,240,000 تومان
تیرآهن تیر آهن سایز 14 بنگاه تهران کرمانشاه 23,700,000 تومان
تیرآهن تیر آهن سایز 14 بنگاه تهران کرمانشاه 3,800,000 تومان
تیرآهن تیر آهن سایز 14 بنگاه تهران کرمانشاه 2,990,000 تومان
تیرآهن تیر آهن سایز 14 بنگاه تهران کرمانشاه 2,450,000 تومان
تیر آهن تیر آهن سایز 14 بنگاه تهران کرمانشاه 2,840,000 تومان
تیرآهن تیر آهن سایز 14 بنگاه تهران کرمانشاه 2,340,000 تومان
تیرآهن تیر آهن سایز 14 بنگاه تهران کرمانشاه 15,650 تومان