پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
پروفیل پروفیل صنعتی 2 میل درب کارخانه مبارکه 24,700 تومان
پروفیل پروفیل صنعتی 3 میل بنگاه تهران تهران شرق 23,300 تومان
پروفیل 20* 20 پروفیل صنعتی 2میل بنگاه تهران فولاد مبارکه 26,400 تومان
پروفیل 40*40 پروفیل صنعتی 2 میل بنگاه تهران تهران شرق تماس بگیرید
پروفیل 20 *20 پروفیل صنعتی 2/5 میل بنگاه تهران 24,500 تومان
پروفیل 40*60 پروفیل صنعتی 2 میل بنگاه تهران مبارکه 26,800 تومان
پروفیل40*40 پروفیل صنعتی 2 میل بنگاه تهران فولاد مبارکه 26,850 تومان
پروفیل 140 *140 پروفیل صنعتی 8میل بنگاه تهران 30,600 تومان