پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
پروفیل 40*40 پروفیل صنعتی 2 میل بنگاه تهران تهران شرق 26,800 تومان
پروفیل 20* 20 پروفیل صنعتی 2میل بنگاه تهران فولاد مبارکه 26,950 تومان
پروفیل 40*60 پروفیل صنعتی 2 میل بنگاه تهران مبارکه 26,800 تومان
پروفیل40*40 پروفیل صنعتی 2 میل بنگاه تهران فولاد مبارکه 26,850 تومان
پروفیل 140 *140 پروفیل صنعتی 8میل بنگاه تهران 30,600 تومان
پروفیل 80*80 پروفیل صنعتی 2 میل بنگاه تهران گیلان 26,000 تومان
پروفیل 60*40 پروفیل صنعتی 2 میل بنگاه تهران مبارکه 27,100 تومان
پروفیل 80*80 پروفیل صنعتی 2 میل بنگاه تهران مبارکه 27,100 تومان