ورق ST52

ورق ST52

قیمت ورق ST52
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 سال پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق ST52 ورق ST52 2 میل بنگاه تهران کره 36,500 تومان
ورق ST52 ورق ST52 12 میل بنگاه تهران مبارکه 24,000 تومان
ورق ST52 ورق ST52 6 میل بنگاه تهران مبارکه 24,000 تومان
ورق ST52 ورق ST52 45 میل بنگاه تهران اکسین 34,400 تومان
ورق ST52 ورق ST52 8میل بنگاه تهران مبارکه 25,700 تومان
ورق ST52 ورق ST52 20 میل بنگاه تهران اکسین 27,400 تومان