ورق A516

ورق A516

قیمت ورق A516
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 سال پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق A516 ورق A516 10میل بنگاه تهران مبارکه 22,300 تومان
ورق A516 ورق A516 15 میل بنگاه تهران کره 31,100 تومان
ورق A516 ورق A516 15میل بنگاه تهران مبارکه 23,400 تومان
ورق A516 ورق A516 18 میل بنگاه تهران روسی 37,700 تومان
ورق A516 ورق A516 22 میل بنگاه تهران روسی 37,700 تومان