ورق A283

ورق A283

قیمت ورق A283
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 سال پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق A283 ورق A283 8میل بنگاه تهران مبارکه 21,500 تومان
ورق A283 گرید 30 ورق A283 8 میل بنگاه تهران مبارکه 23,300 تومان
ورق A283 گرید 30 ورق A283 5 میل بنگاه تهران مبارکه 23,900 تومان
ورق A283 ورق A283 10میل بنگاه تهران اکسین 25,230 تومان
ورق A283 ورق A283 30 میل بنگاه تهران 26,400 تومان
ورق A283 ورق A283 20 میل بنگاه تهران 26,400 تومان
ورق A283 ورق A283 15 میل بنگاه تهران 27,700 تومان
ورق A283 ورق A283 12 میل بنگاه تهران 27,700 تومان