ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.7 میل بنگاه تهران کاشان 37,340 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1/25 میل بنگاه تهران فولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 میل بنگاه تهران کاشان 30,830 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.7 میل بنگاه تهران کاشان 24,590 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2میل بنگاه تهران مبارکه 31,600 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1/5 میل بنگاه تهران تاراز 29,300 تومان
گالوانیزه ورق گالوانیزه 0/8 میل بنگاه تهران الماس 30,500 تومان
گالوانیزه ورق گالوانیزه 0/4 بنگاه تهران الماس 33,700 تومان