ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0/5 میل بنگاه تهران تاراز 30,400 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2میل بنگاه تهران مبارکه 31,600 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1/5 میل بنگاه تهران تاراز 29,300 تومان
گالوانیزه ورق گالوانیزه 0/8 میل بنگاه تهران الماس 30,500 تومان
گالوانیزه ورق گالوانیزه 0/4 بنگاه تهران الماس 33,700 تومان
گالوانیزه ورق گالوانیزه 0/8 میل بنگاه تهران مبارکه 29,500 تومان
گالوانیزه ورق گالوانیزه 0/4 بنگاه تهران چین 33,000 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2 میل بنگاه تهران شهر کرد 32,600 تومان