ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 3 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0/7 بنگاه تهران الماس 28,500 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 3 میل بنگاه تهران شهریار 35,500 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.25 میل بنگاه تهران الماس 27,900 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.4 میل بنگاه تهران 7 الماس 31,200 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 2/5 میل بنگاه تهران امارات 29,950 تومان
گالوانیزه ورق گالوانیزه 1/20 بنگاه تهران تاراز 29,350 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0/4 بنگاه تهران چین 34,100 تومان
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.4 میل بنگاه تهران کاشان 35,900 تومان