ورق های استیل صنعتی

ورق های استیل صنعتی

قیمت ورق های استیل صنعتی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 1/5 میل بنگاه تهران چین 125,000 تومان
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 2میل بنگاه تهران چین 125,000 تومان
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 4 میل بنگاه تهران چین 129,000 تومان
ورق استیل 304 ال ورق های استیل صنعتی 10 میل بنگاه تهران تایوان 133,000 تومان
ورق استیل 304 ال ورق های استیل صنعتی 5 میل بنگاه تهران تایوان 130,000 تومان
ورق استیل 304 مات ورق های استیل صنعتی 3 میل بنگاه تهران تماس بگیرید
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 3 میل بنگاه تهران تماس بگیرید
ورق استیل 304 مات ورق های استیل صنعتی بنگاه تهران تایوان 133,000 تومان