ورق های استیل صنعتی

ورق های استیل صنعتی

قیمت ورق های استیل صنعتی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 3 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق استیل 304 براق ورق های استیل صنعتی 2 میل بنگاه تهران چین 195,000 تومان
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 3 میل بنگاه تهران چین 152,600 تومان
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 2 میل بنگاه تهران چین تماس بگیرید
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 1 میل بنگاه تهران چین تماس بگیرید
استیل 304 مات ورق های استیل صنعتی 1.5 میل بنگاه تهران چین 115,600 تومان
استیل 304 مات ورق های استیل صنعتی 2میل بنگاه تهران چین 113,000 تومان
استیل 304 مات ورق های استیل صنعتی 1میل بنگاه تهران چین 108,000 تومان
استیل 316 ورق های استیل صنعتی 5 میل بنگاه تهران چین تماس بگیرید