ورق فلزات رنگین

ورق فلزات رنگین

قیمت ورق فلزات رنگین
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق استیل 304 براق ورق های استیل صنعتی 2 میل بنگاه تهران چین 195,000 تومان
ورق میرور دودی بگیر ورق استیل دکوراتیو 0.5 میل بنگاه تهران چین 1,881,000 تومان
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 3 میل بنگاه تهران چین 152,600 تومان
ورق مسی ورق مسی 0.5 میل بنگاه تهران باهنر 807,000 تومان
ورق مسی ورق فلزات رنگین 0.6 میل بنگاه تهران باهنر تماس بگیرید
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 2 میل بنگاه تهران چین تماس بگیرید
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 1 میل بنگاه تهران چین تماس بگیرید
استیل 304 مات ورق های استیل صنعتی 1.5 میل بنگاه تهران چین 115,600 تومان