ورق فلزات رنگین

ورق فلزات رنگین

قیمت ورق فلزات رنگین
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 1 میل بنگاه تهران چین 134,850 تومان
استیل 304 مات ورق های استیل صنعتی 1.5 میل بنگاه تهران چین 115,600 تومان
استیل 304 مات ورق های استیل صنعتی 2میل بنگاه تهران چین 113,000 تومان
استیل 304 مات ورق های استیل صنعتی 1میل بنگاه تهران چین 108,000 تومان
ورق رنگی سفید ورق فلزات رنگین 0/5 میل بنگاه تهران 30,000 تومان
استیل 316 ورق های استیل صنعتی 5 میل بنگاه تهران چین تماس بگیرید
استیل 316 ورق های استیل صنعتی 10 میل بنگاه تهران چین تماس بگیرید
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 2میل بنگاه تهران چین 125,000 تومان