ورق فلزات رنگین

ورق فلزات رنگین

قیمت ورق فلزات رنگین
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق استیل 304 نگیر مات ورق های استیل صنعتی 0.7میل بنگاه تهران چین 115,000 تومان
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 2 میل بنگاه تهران چین 109,000 تومان
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 5میل بنگاه تهران چین 110,000 تومان
ورق استیل 304 نقره ای ورق استیل دکوراتیو 1 میل بنگاه تهران 3,310,000 تومان
ورق استیل 430 بگیر ورق های استیل صنعتی 0/6 میل بنگاه تهران80 تایوان 80,000 تومان
ورق استیل 430 بگیر ورق های استیل صنعتی 2 میل بنگاه تهران چین 79,000 تومان
ورق استیل 310 ورق های استیل صنعتی 3 میل بنگاه تهران چین 351,000 تومان
ورق میرور نقره ای نگیر ورق استیل دکوراتیو 0.6 میل بنگاه تهران 1,860,000 تومان