ورق سیاه

ورق سیاه

قیمت ورق سیاه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق سیاه ورق سیاه 12 میل بنگاه تهران مبارکه 22,000 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 10 میل بنگاه تهران مبارکه 23,000 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 8 میل بنگاه تهران مبارکه 23,200 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 6 میل بنگاه تهران مبارکه 23,200 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 3 میل بنگاه تهران صبا 24,500 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 4 میل بنگاه تهران صبا 24,500 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 5 میل بنگاه تهران صبا 25,000 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 6میل بنگاه تهران مبارکه 22,800 تومان