ورق سیاه

ورق سیاه

قیمت ورق سیاه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 9 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق سیاه ورق سیاه 4میل بنگاه تهران مبارکه 31,840 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 15 میل بنگاه تهران مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه ورق سیاه 12 میل بنگاه تهران مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه ورق سیاه 40 میل بنگاه تهران اکسین 22,900 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 3 میل بنگاه تهران مبارکه 199,500 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 10 میل بنگاه تهران مبارکه 20,200 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 12 میل بنگاه تهران مبارکه 22,000 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 10 میل بنگاه تهران مبارکه 23,000 تومان