ورق سیاه

ورق سیاه

قیمت ورق سیاه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 ساعت پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق سیاه ورق سیاه 2 میل بنگاه تهران مبارکه 24,100 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 4 میل بنگاه تهران فولاد مبارکه 23,100 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 4 میل بنگاه تهران مبارکه 23,300 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 2 میل بنگاه تهران مبارکه 23,300 تومان
ورق ST37 ورق سیاه 20 میل بنگاه تهران کاویان 25,000 تومان
پلیت ST37 ورق سیاه 6 میل بنگاه تهران 20,100 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 12 میل بنگاه تهران مبارکه 23,400 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 10 میل بنگاه تهران مبارکه 23,400 تومان