ورق رنگی

ورق رنگی

قیمت ورق رنگی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 سال پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق سفید 9016 ورق رنگی 0/5 میل بنگاه تهران مبارکه 28,650 تومان
ورق آبی ورق رنگی 0/50 بنگاه تهران 7 الماس 32,560 تومان
ورق رنگی آبی ورق رنگی 0.5 میل بنگاه تهران مبارکه 31,840 تومان
ورق گالوانیزه سفید ورق رنگی 0.5 میل بنگاه تهران مبارکه 31,750 تومان
ورق رنگی آبی ورق رنگی 50 بنگاه تهران مبارکه 33,500 تومان
ورق رنگی سفید ورق رنگی 0/5 میل بنگاه تهران هفت الماس 32,800 تومان
ورق رنگی آبی ورق رنگی 0/5 میل بنگاه تهران مبارکه 35,000 تومان
ورق سفید رال 9016 ورق رنگی 0/47 بنگاه تهران 34,700 تومان