ورق آلیاژی

ورق آلیاژی

قیمت ورق آلیاژی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 3 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق ST52 ورق ST52 12 میل بنگاه تهران مبارکه 24,000 تومان
ورق ST52 ورق ST52 6 میل بنگاه تهران مبارکه 24,000 تومان
ورق ST52 ورق ST52 45 میل بنگاه تهران اکسین 34,400 تومان
ورق ST52 ورق ST52 8میل بنگاه تهران مبارکه 25,700 تومان
ورق ST52 ورق ST52 20 میل بنگاه تهران اکسین 27,400 تومان
ورق CK75 ورق آلیاژی 0.4 میل بنگاه تهران 65,200 تومان
ورق A516 ورق آلیاژی 15 میل بنگاه تهران کره ای 30,000 تومان
ورق A516 ورق آلیاژی 15 میل بنگاه تهران فولاد مبارکه 26,600 تومان