ورق آلیاژی

ورق آلیاژی

قیمت ورق آلیاژی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق ck75 فنری ورق آلیاژی 0.8 میل بنگاه تهران هندی 124,800 تومان
ورق A516 ورق A516 10میل بنگاه تهران مبارکه 22,300 تومان
ورق A283 ورق A283 8میل بنگاه تهران مبارکه 21,500 تومان
ورق A516 ورق A516 15 میل بنگاه تهران کره 31,100 تومان
ورق A283 گرید 30 ورق A283 8 میل بنگاه تهران مبارکه 23,300 تومان
ورق A283 گرید 30 ورق A283 5 میل بنگاه تهران مبارکه 23,900 تومان
پلیت برشی mo40 ورق آلیاژی ضخامت 100میل بنگاه تهران یزدی 42,000 تومان
ورق ST52 ورق ST52 2 میل بنگاه تهران کره 36,500 تومان