ورق آج دار

ورق آج دار

قیمت ورق آج دار
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 سال پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق آجدار ورق آج دار 3 میل بنگاه تهران گیلان تماس بگیرید
ورق آجدار ورق آج دار 3 میل بنگاه تهران مبارکه 25,400 تومان
ورق آجدار ورق آج دار 3 میل بنگاه تهران گیلان 31,000 تومان
ورق سیاه ورق آج دار 2میل بنگاه تهران مبارکه 25,400 تومان
ورق آجدار ورق آج دار 10 میل بنگاه تهران گیلان 28,000 تومان
ورق آجدار ورق آج دار 6 میل بنگاه تهران گیلان 27,500 تومان
ورق آجدار ورق آج دار 2 میل بنگاه تهران گیلان 27,500 تومان
ورق آجدار ورق آج دار 5 میل بنگاه تهران گیلان 25,700 تومان