ورق آج دار

ورق آج دار

قیمت ورق آج دار
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق آجدار ورق آج دار 3 میل بنگاه تهران 33,500 تومان
ورق آجدار سیاه ورق آج دار 3 میل بنگاه تهران مبارکه 32,500 تومان
ورق آجدار ورق آج دار 3 میل بنگاه تهران 29,100 تومان