میلگرد ساده

میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده
تاریخ آخرین بروزرسانی : 3 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد اتومات آلفا میلگرد ساده قطر 16 بنگاه تهران ترک 1,050,000 تومان
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 16 بنگاه تهران نیشابور 15,600 تومان