میلگرد ساده

میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد اتومات آلفا میلگرد ساده قطر 4.8 بنگاه تهران ترک 97,800 تومان
میلگرد استیل ۳۱۶L میلگرد ساده قطر 55 بنگاه تهران هند 333,000 تومان
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 16 بنگاه تهران نیشابور 15,600 تومان