میلگرد آلیاژی

قیمت میلگرد آلیاژی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 10 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد هارد کروم میلگرد آلیاژی قطر 10 بنگاه تهران رومانی 1,050,000 تومان
میل نقره میلگرد آلیاژی قطر 20 بنگاه تهران 1,788,000 تومان
میلگرد 9smn28 میلگرد آلیاژی قطر 50 بنگاه تهران آلمانی 176,000 تومان
میلگرد VCN میلگرد آلیاژی 400 بنگاه تهران 152,000 تومان
میلگردmo40 میلگرد آلیاژی قطر 25 بنگاه تهران 47,000 تومان
میلگرد ST52 میلگرد آلیاژی سایز 25 بنگاه تهران یزد 38,600 تومان
میلگرد فسفر برنز میلگرد آلیاژی 40 میل بنگاه تهران 337,000 تومان
میلگرد استیل بگیر میلگرد آلیاژی قطر 26 بنگاه تهران هند 79,000 تومان