میلگرد آلیاژی

قیمت میلگرد آلیاژی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 4404 میلگرد آلیاژی 20 میل بنگاه تهران هند 175,000 تومان
میلگرد ترانس ck45 میلگرد آلیاژی قطر 50 بنگاه تهران 34,000 تومان
گرد 304 میلگرد آلیاژی قطر8 بنگاه تهران هند 140,000 تومان
گرد Mo40 میلگرد آلیاژی قطر 32 بنگاه تهران یزدی 37,500 تومان
گرد CK45 میلگرد آلیاژی قطر 30 بنگاه تهران یزدی 26,000 تومان
میلگرد استیل 304 میلگرد آلیاژی 4 میل بنگاه تهران هند 140,000 تومان
میلگرد الیاژی میلگرد 12 بنگاه تهران bohler المان 366,000 تومان
میل ترانس میلگرد آلیاژی 10 بنگاه تهران 23,000 تومان