میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد میلگرد آجدار 14 بنگاه تهران هیربد 14,650 تومان
میلگرد آجدار A3 میلگرد آجدار سایز 10 بنگاه تهران خرمدشت 15,050 تومان
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 16 بنگاه تهران نیشابور 15,600 تومان
میلگرد اجدار میلگرد آجدار سایز18 درب کارخانه کیان ابهر 16,200 تومان
میلگرد آجدار میلگرد آجدار سایز 10 درب کارخانه امیر کبیر 16,900 تومان