لوله مانیسمان

لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 سال پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
لوله مانیسمان (بدون درز) لوله مانیسمان 95 میل به 80 میل بنگاه تهران 43,000 تومان
لوله مانیسمان لوله مانیسمان 4 میل بنگاه تهران 2,500,000 تومان
لوله مانیسمان لوله مانیسمان 4 میل بنگاه تهران 1,700,000 تومان
لوله مانیسمان رده 40 لوله مانیسمان 1/2 اینچ بنگاه تهران چین 405,000 تومان
لوله مانیسمان لوله مانیسمان 3/4 اینج رده 40 بنگاه تهران چین 475,000 تومان
لوله مانیسمان رده 40 لوله مانیسمان 16 میل بنگاه تهران چین 1,680,000 تومان
لوله مانیسمان رده 40 لوله مانیسمان 38 میل بنگاه تهران چین 565,000 تومان