تیر آهن

تیر آهن

قیمت تیر آهن
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
تیرآهن تیر آهن 14 بنگاه تهران ذوب اهن 3,790,000 تومان
تیرآهن تیر آهن 12 بنگاه تهران ذوب اهن 2,240,000 تومان
تیرآهن تیر آهن سایز 18 بنگاه تهران ذوب آهن 3,800,000 تومان
تیرآهن تیر آهن سایز16 بنگاه تهران ذوب اهن 2,990,000 تومان
تیرآهن تیر آهن 14 بنگاه تهران ذوب اهن 2,450,000 تومان
تیر آهن تیر آهن 16 بنگاه تهران ذوب اهن 2,840,000 تومان
تیرآهن تیر آهن 14 بنگاه تهران ذوب اهن 2,340,000 تومان
تیرآهن تیر آهن 14 درب کارخانه ذوب اهن 15,650 تومان