تیر آهن

تیر آهن

قیمت تیر آهن
تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 ساعت پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
تیر آهن تیر آهن 16 بنگاه تهران ذوب اهن 2,840,000 تومان
تیرآهن تیر آهن 14 بنگاه تهران ذوب اهن 2,340,000 تومان
تیرآهن تیر آهن 14 درب کارخانه ذوب اهن 15,650 تومان
تیر اهن تیر آهن سایز 12 درب کارخانه ذوب اهن 2,155,000 تومان
تیرآهن بال پهن HEB تیر آهن سایز 260 بنگاه تهران 33,500 تومان
تیرآهن بال پهن HEB تیر آهن سایز 100 بنگاه تهران 32,500 تومان
تیر اهن بال پهن تیر آهن 18 IPb بنگاه تهران ذوب اهن 17,000 تومان