در جستجوی:

نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
لوله 1/2 اینچ A106 لوله 2/8 میل رده 40 بنگاه تهران 460,000 تومان
ورق A516 ورق A516 15 میل بنگاه تهران کره 31,100 تومان
ورق روغنی ورق روغنی 1/5 میل بنگاه تهران مبارکه 28,600 تومان
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 1/5 میل بنگاه تهران چین 125,000 تومان
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 2میل بنگاه تهران چین 125,000 تومان
تیرآهن تیر آهن 12 بنگاه تهران ذوب اهن 2,240,000 تومان
ورق آجدار ورق آج دار 3 میل بنگاه تهران مبارکه 25,400 تومان
ورق A283 گرید 30 ورق A283 8 میل بنگاه تهران مبارکه 23,300 تومان
ورق A283 گرید 30 ورق A283 5 میل بنگاه تهران مبارکه 23,900 تومان
ورق استیل 304 ورق های استیل صنعتی 4 میل بنگاه تهران چین 129,000 تومان