در جستجوی:

نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ناودانی ناودانی 100*12000 16,330 تومان
نبشی نبشی 100*100*10 15,090 تومان
لوله صنعتی لوله 25,590 تومان
تیرآهن 12 تیر آهن 12 14,120 تومان
میلگرد آجدار 22 میلگرد 22 14,400 تومان
چهارچوب فلزی معمولی پروفیل 24,770 تومان
پروفیل صنعتی پروفیل 25,230 تومان
ورق گالوانیزه ورق 26,650 تومان
ورق سیاه ورق 21,651 تومان