در جستجوی:

نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق سیاه ورق سیاه 2 میل بنگاه تهران مبارکه 24,100 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 4 میل بنگاه تهران فولاد مبارکه 23,100 تومان
نبشی نبشی 5 بنگاه تهران 16,000 تومان
میلگرد A3 میلگرد 16 بنگاه تهران ابرکوه یزد 14,800 تومان
میلگرد A3 میلگرد 20 بنگاه تهران ابرکوه یزد 14,700 تومان
لوله درزدار لوله درزدار 3 اینچ- ضخامت 2 میل بنگاه تهران 680,000 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 4 میل بنگاه تهران مبارکه 23,300 تومان
ورق سیاه ورق سیاه 2 میل بنگاه تهران مبارکه 23,300 تومان
ناودانی ناودانی 16 بنگاه تهران شکفته 17,100 تومان
تیر آهن تیر آهن 16 بنگاه تهران ذوب اهن 2,840,000 تومان